Τρίτη 2 Απριλίου 2013Αφήγηση παραμυθιού με ζωγραφική αναπαράσταση.