Τα αγάλματα πήραν τους δρόμους

 


 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 
 
 
23.11 (1) 23.11 (12) 23.11 (17) 23.11 (7) 23.11 (8) 23.11 (9)