ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ

Με τη συνεργασία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης οι μικροί μας φίλοι γνώρισαν τα διάφορα στάδια κατασκευής ενός πήλινου αγγείου. 

Οι αγγειογραφίες των πήλινων αυτών σκευών δίνουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή, το σχολείο, το θέατρο, τη θρησκεία και τις γιορτές. Αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή γνώσεων για τη δημόσια και ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι οι παραστάσεις που βλέπεις ζωγραφισμένες στα αρχαία αγγεία είναι σαν τις φωτογραφίες στα βιβλία και τα περιοδικά που ξεφυλλίζεις για να μάθεις πώς ζουν, ντύνονται, διασκεδάζουν, δουλεύουν οι άνθρωποι γύρω σου; Έτσι και τα αγγεία μάς μιλάνε για την καθημερινή ζωή, το σχολείο, το θέατρο, τη μυθολογία, τη θρησκεία και τις γιορτές των αρχαίων Ελλήνων. 

Τα αγγεία επομένως αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών για τη δημόσια και την ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων. 

Με τη βοήθεια της Μουσειοσκευής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μάθαμε τα διάφορα στάδια κατασκευής ενός πήλινου αγγείου, την εξέλιξη των βασικών κεραμικών ρυθμών από τον 10ο ως τον 5ο π.Χ. αιώνα και τέλος τα βασικά σχήματα και τη χρήση των αγγείων. Μια σειρά από πήλινα άγραφα αντίγραφα αγγείων, διαφάνειες, φωτογραφίες, έντυπο υλικό, παιχνίδια και βιβλία μας βοήθησαν να ανασυνθέσουμε την καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα.

Την ευθύνη της οργάνωσης και παρουσίασης του προγράμματος είχε η αποσπασμένη στη Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικός κ. Αργυρώ Κοκκινάκη.