ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ

Ανάπτυξη & Σχεδιασμός: Αθανάσιος Αθανασιάδης

Φιλοξενία: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών