Αξιοθέατα του Νομού Σερρών

Αμφίπολη

Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπολης

Λιοντάρι της Αμφίπολης

Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπολης

     

 

 

Βουνά

Μενοίκιο

Μενοίκιο

Μενοίκιο

     

Λαϊλιάς

Λαϊλιάς

Κερδύλια

     

 

Κερκίνη

Κερκίνη

Κερκίνη

Κερκίνη

     

Κερκίνη

Κερκίνη

Κερκίνη

     

Κερκίνη

Κερκίνη

Κερκίνη

     

Κερκίνη

Κερκίνη

Κερκίνη

     

 

Μοναστήρια

Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών

Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών

Ι.Μ. Κηρύκου και Ιουλίτης

     

ΙΙ. Μ. Παναγίας Βύσιανης

Ι. Μ. Ακριτοχωρίου

Ι. Μ. Ακριτοχωρίου

     

 

Στρυμόνας

Στρυμόνας

Στρυμόνας

Γέφυρα Στρυμόνα

     

Στρυμόνας

Στρυμόνας

Γέφυρα Στρυμόνα