ΑμεΑ

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένος χώρος, στον πρώτο όροφο, για την υποστήριξη Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που ενδεχομένως θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει μια σύγχρονη Δημόσια Βιβλιοθήκη.

Ο τεχνολογικός και ψηφιακός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων συσκευών, υπολογιστές για άτομα με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης, εναλλακτικά πληκτρολόγια, οθόνες και εκτυπωτές Braille, μεγεθυντές κειμένου, οπτικούς σαρωτές που μετατρέπουν δακτυλογραφημένο κείμενο σε προφορικό λόγο και φυσικά σύνδεση των Η/Υ με το διαδίκτυο. Ο εξοπλισμός διατίθεται για δωρεάν χρήση σε ΑμεΑ με την καθοδήγηση και βοήθεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.