Φωτογραφικό Υλικό

Επίσημες φωτογραφίες που έχουν δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
  Η Αμφίπολη στις κορυφαίες ανακαλύψεις του 2014    
         
  Αμφίπολη: Ποιος είναι ο νεκρός και πότε θα το μάθουμε;    
         
  Προθάλαμος - Εξωτερικός χώρος    
         
  Πρώτος Θάλαμος    
         
  Δεύτερος Θάλαμος    
         
  Τρίτος Θάλαμος    
         
  Ταφικός χώρος