Σερραϊκά Ανάλεκτα

Κατάλογος βιβλίων


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΡΡΩΝ


ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ


ΤΟΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ISSN:
ΕΤΟΣ: 1992
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΡΡΩΝ


ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ


ΤΟΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ISSN:
ΕΤΟΣ: 1993
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΡΡΩΝ


ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ


ΤΟΜΟΣ
ΤΡΙΤΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ISSN:
ΕΤΟΣ: 2001
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΡΡΩΝ


ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ


ΤΟΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ISSN: 1106 - 2371
ΕΤΟΣ: 2006