Σερραϊκά βιβλία

Τα νεκροταφεία της πόλης Σερρών και η στάση των ανθρώπων στο θάνατο

Οι φιλίστορες αναγνώστες έχουν στα χέρια τους μία νέα εργασία με τίτλο «Τα Κοιμητήρια τις πόλης των Σερρών & η στάση των ανθρώπων στο θάνατο», με την οποία δίνεται μία συνοπτική, αλλά περιεκτική εικόνα των αρχαίων και νεότερων Κοιμητηρίων της πόλεως των Σερρών, που έχουν ιδιαίτερο ιστορικό, αρχαιολογικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον της πόλης

Επιστροφή στο κατάλογο