Σερραϊκά βιβλία

Οι δρόμοι των Σερρών και η ονοματολογία των

..."Στη συγγραφή του βιβλίου αυτού παρακινήθηκα από την ανάγκη να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό και όχι μόνο της πόλης μας, η σημασία που έχει η ονοματοθεσία των διαφόρων δρόμων της πόλης μας, ποιοί είναι αυτοί των οποίων τα ονόματα αναφέρονται καθώς και η σημασία των τοποθεσιών και των γεγονότων στα οποία αναφέρονται. Ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά η συγκέντρωση των βιογραφικών, τα ιστορικά γεγονότα κ.λπ. για την οποία χρειάστηκε πολύς χρόνος και μεγάλη προσπάθεια."...

Επιστροφή στο κατάλογο