Σερραϊκά βιβλία

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Το βιβλίο αρχίζει από την μεγάλη προσφορά των Μακεδόνων στην μακραίωνα ιστορία της Ελλάδος και εξηγεί γιατί η πλειοψηφούσα σε ελληνικό πληθυσμό Μακεδονία έγινε ο στόχος κατακτήσεως των γειτόνων λαών και ιστορικοπολιτικό κέντρο των Ευρωπαϊκών δυνάμεων. Περιγράφει την αναγκαιότητα της αντιδράσεως των Ελλήνων στις επιδιώξεις των Σλάβων. Δεν επιμένει πολύ στις δολοφονίες, στις πυρπολήσεις και στις βιαιότητες των Βουλγάρων, αλλά στα βαθύτερα αίτια, στο χαρακτηρισμό, στην εξέλιξη, και στην οργάνωση του Μακεδονικού αγώνα στις Σέρρες.
Αναπτύσσει τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη νίκη κατά της εκσλαβήσεως και της κατακτήσεως της Μακεδονίας από τους Σλάβους. Επειδή οι Σλάβοι χαρακτηρίζουν του σλαβόφωνους Έλληνες ως δικούς τους αναπτύσσεται στο τέλος και το θέμα της γλώσσας των Μακεδόνων από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.
Σκοπός της συγγραφής του βιβλίου είναι να καταγραφεί η αλήθεια της ιστορίας. Να αποδειχθεί ο ηρωισμός, η αυτοθυσία , ο πατριωτικός ενθουσιασμός όλων των μακεδονομάχων.
Επιδιώκει να αποδώσει το φόρο τιμής στους Σερραίους ήρωες μακεδονομάχους, που θυσιάστηκαν στο βωμό της πατρίδας δολοφονηθέντες ή πεσόντες ηρωικώς μαχόμενοι κατά των βουλγαροκομιτατζήδων.


Επιστροφή στο κατάλογο