Σερραϊκά βιβλία

Το ημερολόγιον του Μητροπολίτου Σερρών Αποστόλου Χριστοδούλου 1909-1917

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θέλουσα νά συμβάλει οὐσιαστικά στον ἑορτασμό τῆς ἱστορικῆς, γιά τήν πόλη καί τήν περιοχή μας, ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 100 χρόνων ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀπό τήν μακρά καί τυραννική δουλεία στούς Ὀθωμανούς Τούρκους (1383-1913), ἀλλά καί ἀπό τήν μικρότερη μέν σέ διάρκεια, ἀλλά ἰδιαιτέρως σκληρή σε ἔνταση κατοχή ἀπό τούς Βουλγάρους βορείους γείτονές μας, ἀφιερώνει τήν ἀνά χεῖρας ἔκδοση στό μεγάλο αὐτό γεγονός. Μέσα στίς σελίδες της παρουσιάζονται τά δραματικά γεγονότα πού προηγήθησαν τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν καί κυρίως ἡ συνεισφορά τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τῆς διαχρονικῆς αὐτῆς σωστικῆς κιβωτοῦ τοῦ Γένους μας, πού στό πρόσωπο τοῦ φωτισμένου, σοφοῦ καί γενναίου Ποιμενάρχου της, ἀοιδίμου Μητροπολίτου Σερρῶν Ἀποστόλου Χριστοδούλου, στήριξε, καθοδήγησε, ὀργάνωσε, παρηγόρησε, διέσωσε τόν βαρέως χειμαζόμενο λαό.

Επιστροφή στο κατάλογο