Σερραϊκά βιβλία

Σερραϊκές Οικογένειες 19ος αιώνας – 1913

“Σερραϊκες Οικογένειες τον 19ο αιώνα έως το 1913” είναι ο τίτλος της πολύχρονης επιστημονικής και ερευνητικής μελέτης, που κυκλοφορεί πλέον ως βιβλίο, του γνωστού Φιλολόγου και Γυμνασιάρχη του 5ου Γυμνασίου Σερρών κ Νικόλαου Ταχινοζλή.

Ένα πνευματικό πόνημα που δένει και ενισχύει την ιστορία της πόλης των Σερρών και αποτελεί το καλύτερο δώρο στην πόλη μας για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της.

Ο Νίκος Ταχινοζλής συστηματικός και άριστος ως Φιλόλογος, στάθηκε εξ ίσου συστηματικός, ακριβολόγος και μεθοδικός στην εκπόνηση της εν λόγω μελέτης – έρευνας ξεκινώντας το 1979 την συλλογή στοιχείων και μαρτυριών για τα γενεαλογικά δένδρα των σερραϊκών οικογενειών, αρχικά από την περιοχή της Κάτω Καμενίκιας και στη συνέχεια σε όλη την έκταση της πόλης που αυτή καταλάμβανε μέχρι το 1913, για τα ανθρωπωνύμια και εξαντλώντας όλα τα μέσα για να γίνει μια πλήρης τοποθέτηση των πολιτών εκείνων των χρόνων στο ευρύτερο ιστορικό και γεωγραφικό περιβάλλον, καθώς η ερευνητική του ιστορική ιχνηλασία, τον οδήγησε και σε άλλους νομούς.

Παράλληλα αξιοποιώντας την διδακτορική του διατριβή στο ΑΠΘ, ερμηνεύει στο πολύτιμο βιβλίο του την προέλευση και τους λόγους που δίνονταν τα βαπτιστικά ονόματα και επώνυμα.

Ένα βιβλίο, μια επιστημονική ιστορική έρευνα, ένα “ανθρώπινο” και ιδιαίτερα πολύτιμο κομμάτι της σερραϊκής ιστορίας, με συντάκτη και εκδότη τον Νίκο Ταχινοζλή, που οφείλουν να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν, πολιτισμικά και εθνικά, τα τοπικά θεσμικά όργανα της σερραϊκής πολιτείας και όχι μόνο.

Επιστροφή στο κατάλογο