Σερραϊκά βιβλία

Ιστορικά Αποτυπώματα

Αποτύπωση της ιστορικής διαδρμής των Σερρών και την ευρύτερης περιοχής, μέσα από ενθογραφικούς, πολεοδομικούς και άλλους χάρτες από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ο αιώνα.

Επιστροφή στο κατάλογο