Σερραϊκά βιβλία

ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

...ο βασιλιάς χάζεψε. Φώναξε τον πνευματικό του.
- Τι σόι<<τέρας>> ειναι αυτό, ρε παπά;
-<<Κατάρα>> της Ήρας, τέκνον μου.
-Γιατί, ρε, τι κάναμε;
-Ο θρόνος... που κάθεσαι είναι ακάθαρτος, γιε μου!
-Μα εγώ κάθε πρωί κάνω μπιντέ, ρε παππούλη...
-Εσύ κάνεις... αλλά οι προηγούμενοι που κάθονταν, καθώς φαίνεται, δεν κάνανε!
-Ε, και για τα σκατωμένα των αλλονώνε θα την πληρώσω εγώ, ρε αββά;
Τα διαολόπαιρνε ο Κρέοντας με αυτά που άκουγε, αποφάσισε, έστειλε πρωί πρωί ένα απόσπασμα να φέρει αναφορά. Ένας μόνο γύρισε ζωντανός κι εκείνος ντιπ σαλεμέν ενος.
Τέρας μοβόρικον, αφεντικό!
-Σώπα,ρε!
Και μοχθηρόν!
-Πως είναι η κοψά του;
-'Αστα... Απο τη μέση και πάνω <<γυναίκα>>, από κάτω <<λιοντάρι>> και τη φωνάζουνε,λέει, Σφίγγα!
-Α στο διάλο!Μέχρι τώρα άκουσα <<μισό άνθρωπο-μισό άλογο>>,<<μισή γυναίκα-μισό ψάρι>>, <<μισό ταύρο-μισό άντρα>>! Τέτοιο μοντέλο... πρώτη φορά!! Οιδιπόδεια Συμ...πλέγματα.
Εκεί που η σάτιρα συναντά την Τραγωδία κι εκεί που η φαντασία ξεπερνάει τα όρια του Μύθου.
Ένα μυθιστόρημα που ξαφνιάζει, ψυχαγωγεί και προβληματίζει.


Επιστροφή στο κατάλογο