Εκδηλώσεις - Ανακοινώσεις

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών - Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης: Ψηφίδες ψυχολογίας με τον ψυχίατρο κ. Μιχάλη Σωτηρίου


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-01-2012
Ημερομηνία Λήξης: 30-01-2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

“Ψηφίδες Ψυχολογίας”
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης διοργανώνουν στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής», την 4η διάλεξη του δευτέρου κύκλου των ΨΗΦΙΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ με τον ψυχίατρο Μιχάλη Σωτηρίου και με γενικό τίτλο :
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
*
Αν και οι λέξεις αίσθηση/αισθήματα (feeling) και συναίσθημα (affect) συνήθως χρησιμοποιούνται σαν ίδιες είναι σημαντικό να διακρίνουμε το συναίσθημα (affect) από τα αισθήματα (feelings) και τη συναισθηματική διάθεση (emotions).Στον δεύτερο κύκλο των «ΨΗΦΙΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ», Οκτώβριος 2011 - Μάιος 2012, θα γίνει η παρουσίαση της προσέγγισης των AIΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, μέσα από τις θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις της εποχής μας, συμβάλλοντας στη διεύρυνση των επιδεξιοτήτων αυτογνωσίας, ετερογνωσίας και διαχείρισης των συναισθημάτων.


4η Διάλεξη 30 Ιανουαρίου 2012 (ώρα 20:00)
Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ”
Στην 4η διάλεξη των ΨΗΦΙΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ο ψυχίατρος Μιχάλης Σωτηρίου παρουσιάζει και αναλύει τις έννοιες “ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ”

Οι έννοιες της εμπιστοσύνης (trust), της έλλειψης εμπιστοσύνης (mistrust/ distrust) και της καχυποψίας (suspiciousness), περιγράφουν συναισθήματα που βιώνονται και αναπτύσσονται ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της προσωπικότητας επηρεάζοντας καθοριστικά τη συμπεριφορά και τη συνολική λειτουργικότητα του ατόμου. Καθορίζουν έτσι, σε μεγάλο βαθμό την αυτοπεποίθηση του, τις προσδοκίες από τους άλλους, την κοινωνική συμμετοχή του και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα κι την πληρότητα της καθημερινής ζωής του.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ