Εκδηλώσεις - Ανακοινώσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Ψηφίδες ψυχολογίας με τον ψυχίατρο κ. Μιχάλη Σωτηρίου


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-03-2012
Ημερομηνία Λήξης: 26-03-2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
“Ψηφίδες Ψυχολογίας”


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης διοργανώνουν στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής», την 5η διάλεξη του δευτέρου κύκλου των ΨΗΦΙΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ με τον ψυχίατρο Μιχάλη Σωτηρίου και με γενικό τίτλο:
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Αν και οι λέξεις αίσθηση/αισθήματα (feeling) και συναίσθημα (affect) συνήθως χρησιμοποιούνται σαν ίδιες είναι σημαντικό να διακρίνουμε το συναίσθημα (affect) από τα αισθήματα (feelings) και τη συναισθηματική διάθεση (emotions).
Στον δεύτερο κύκλο των «ΨΗΦΙΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ», Οκτώβριος 2011 - Μάιος 2012, θα γίνει η παρουσίαση της προσέγγισης των AIΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, μέσα από τις θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις της εποχής μας, συμβάλλοντας στη διεύρυνση των επιδεξιοτήτων αυτογνωσίας, ετερογνωσίας και διαχείρισης των συναισθημάτων.
6η Διάλεξη 26 Μαρτίου 2012 (ώρα 20:00)
Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΘΑΡΡΟΣ”

Ο φόβος(fear),ένα από τα πιο πρωτόγονα, έντονα και ανεπιθύμητα συναισθήματα,
προκαλείται κατά την έκθεση του ατόμου σε τραυματικές καταστάσεις.
Είναι μια φυσιολογική αμυντική προστατευτική αντίδραση του οργανισμού που κινητοποιεί τον οργανισμό.
Ο φόβος εξετάζεται τόσο από την νευροφυσιολογική πλευρά (επίδραση του φόβου σε σωματικές λειτουργίες) όσο και την ψυχοκοινωνική.
Στην προστατευτική λειτουργία του συναισθήματος του φόβου συμβάλλει το θάρρος(courage)
που απoτελεί την ικανότητα να αντιπαρέρχεται το άτομο τον φόβο, τον πόνο, την αβεβαιότητα.
Από τα Αριστοτελικά Ηθικά Νικομάχεια, την κινεζική παράδοση,τη φιλοσοφία μέχρι τη σύγχρονη ψυχολογική προσέγγιση το θάρρος εννοείται ως βασική αρετή.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ