Εκδηλώσεις - Ανακοινώσεις

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών - Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης: Ψηφίδες ψυχολογίας με τον ψυχίατρο κ. Μιχάλη Σωτηρίου


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-04-2012
Ημερομηνία Λήξης: 30-04-2012

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης διοργανώνουν τον δευτέρου κύκλο διαλέξεων των «ΨΗΦΙΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» με τον ψυχίατρο Μιχάλη Σωτηρίου με γενικό τίτλο: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Στον δεύτερο κύκλο των ψηφίδων ψυχολογίας, Οκτώβριος 2011-Μάιος 2012, θα γίνει η παρουσίαση της προσέγγισης των αισθημάτων, συναισθημάτων, συναισθηματικής διάθεσης, μέσα από τις θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις της εποχής μας, συμβάλλοντας στην διεύρυνση των επιδεξιοτήτων αυτογνωσίας, ετερογνωσίας και διαχείρισης των συναισθημάτων.
Αν και οι λέξεις αίσθηση/αισθήματα (feeling) και συναίσθημα (affect) συνήθως χρησιμοποιούνται σαν ίδιες είναι σημαντικό να διακρίνουμε το συναίσθημα (affect) από τα αισθήματα (feelings) και τη συναισθηματική διάθεση (emotions).


7η Διάλεξη

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
“ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΛΥΠΗ”


Από την ελληνική μυθολογία γνωρίζουμε τη θεότητα του πένθους και του θρήνου. Το πένθος (mourning, bereavement) και η θλίψη (grief) που συνδέονται με απώλεια εξετάζονται σε σχέση με τα συναισθήματα της λύπης (sorrow) και της κατήφειας (sadness). Ενώ η κατήφεια συνδέεται με κάτι που δεν έγινε σωστά ή μας απογοήτευσε. Στη διάλεξη γίνεται η πολυ-πολιτισμική προσέγγιση, αναφέρονται οι σύγχρονες απόψεις για τον θάνατο και το πένθος. Εξετάζονται τα στάδια του θανάτου και του πένθους, οι νευροβιολογικές γνώσεις για τη διεργασία του πένθους, της θλίψης και της λύπης. Τέλος παρατίθενται οι τρόποι και οι ενέργειες υγιούς υπέρβασής τους έτσι ώστε τα δύσκολα αυτά συναισθήματα να συμβάλλουν με θετικό, ώριμο και ωφέλιμο τρόπο στην ψυχική μας διάθεση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ΩΡΑ 20.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ"
ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ