Εκδηλώσεις - Ανακοινώσεις

Δ.Κ.Β.Σ.: Δράσεις για μαθητές Δημοτικών Σχολείων - Γυμνασίων - Λυκείων


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-04-2013
Ημερομηνία Λήξης: 31-05-2013

Παρουσίαση Ιστοσελίδας - Τοπική ιστορία
Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων - Γυμνασίων και θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Ιανουάριο - Μάιο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
Οι ενότητες που θα καλυφθούν είναι οι εξής:
-Παρουσίαση Ιστοσελίδας
- Ενότητα Τοπική ιστορία και η αξιοποίηση της σε σχολικές εργασίες- Αναζήτηση βιβλίων μέσα από τον κατάλογο
- Τα ψηφιοποιημένα βιβλία
Για εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 2321098557. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Αθανασιάδης Αθανάσιος

Eκπόνηση των ερευνητικών εργασιών
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2012 και θα συνεχίσει (μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς) να υποστηρίζει τους μαθητές του Λυκείου στη εκπόνηση των ερευνητικών τους εργασιών.
Στη διάρκεια μιας δίωρης παρουσίασης οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους:
- Μαθαίνουν πως να αναζητούν, τη σχετική με την εργασία τους βιβλιογραφία στον ηλεκτρονικό κατάλογο και στην ψηφιακή συλλογή της βιβλιοθήκης.
- Δανείζονται την απαραίτητη για την έρευνά τους βιβλιογραφία.
- Μαθαίνουν να παραθέτουν με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο τις βιβλιογραφικές αναφορές και τη βιβλιογραφία που υποστηρίζει την εργασία τους.
- Ενημερώνονται για θέματα που αφορούν: α) ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές, β) επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων και γ) διατύπωση των συμπερασμάτων της έρευνάς τους.
Υπεύθυνοι της παρουσίασης: Λίνα Σταθάκη – Αθανάσιος Αθανασιάδης

Μουσικό Αρχείο του Γεωργίου Αγγειοπλάστη
Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον 3οόροφο, εκτίθεται από τον Ιανουάριο του 2008 το Μουσικό Αρχείο του Γεωργίου Αγγειοπλάστη. Το αρχείο, το οποίο αποτελεί δωρεά του Γ. Αγγειοπλάστη προς τη βιβλιοθήκη, αφορά τη μουσική ιστορία των Σερρών από το τελευταίο τέταρτο του19ου αιώνα και περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, μουσικά όργανα και άλλα εκθέματα. Καθημερινά,σχολεία και άλλες ομάδες,επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη και ξεναγούνται στην έκθεση. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών η έκθεση παραμένει ανοικτή για το κοινό καθημερινά από 10.00 – 12.00 π.μ.. Τους επισκέπτες δέχεται και ξεναγεί ο ίδιος ο δωρητής κ. Γ. Αγγειοπλάστης.Για επισκέψεις σχολείων μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 23210.98550.