Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-01-2019
Ημερομηνία Λήξης: 31-01-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ