Διαβάζοντας το Διαδίκτυο

Για τάξεις Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού: «Διαβάζοντας το διαδίκτυο», το οποίο θα υλοποιείται από τη Τρίτη 7 Νοεμβρίου και κάθε Τρίτη έως και τη λήξη της σχολικής χρονιάς από τις 10:00 έως τις 12:00 το πρωί. Κάθε τάξη έχει δικαίωμα συμμετοχής μία μόνο φορά. Μαθαίνουμε τους κινδύνους το διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά το διαδίκτυο, αλλά και το υλικό της βιβλιοθήκης. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Παναγιώτης Μωυσίδης, Γλωσσολόγος-Παιδαγωγός με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας  με χρήση νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: ψηφιακή ξενάγηση με χρήση τεχνολογίας, δραματοποίηση και παιχνίδι.

 

 

DSC07228