Τα δικαιώματα πάνε σχολείο

Για τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται κάθε Δευτέρα από τις 11 Δεκεμβρίου 2017 έως και τις 26 Μαρτίου 2018. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες, την ταυτότητα, τη διαπολιτισμικότητα. Με τη Νομικό Βασιλική Κ.  Παπαδοπούλου.