Εφορευτικό Συμβούλιο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η θητεία του είναι τριετής.
Το παρόν Εφορευτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την αριθμ.
26795/Γ3/17.02.2016 (Α.Δ.Α: 7ΝΨΨ4653ΠΣ-14Ι) Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/93/24-2-2016.
Η σύνθεση του νέου Εφορευτικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Καλόμοιρος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Σιούλα Αγνή

Βιβλιοθηκονόμος στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Συγγραφέας

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

3. Παπούδα Καλλιόπη

Νηπιοβρεφοκόμος στον παιδικό σταθμό Μητρουσίου

ΜΕΛΟΣ

4. Σαπουντζής Ιωάννης

Συνταξιούχος Βιβλιοθηκονόμος τέως Διευθυντής της Δ.Κ.Β. Σερρών

ΜΕΛΟΣ

5. Πασχάλης Κωνσταντίνος

Ελεύθερος Επαγγελματίας - Συγγραφέας

ΜΕΛΟΣ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Τσιώνης Θεοχάρης

Ιατρός- ειδικός Γαστρεντερολόγος

2. Τόλιος Στυλιανός

Ζωγράφος - Καθηγητής Καλλιτεχνικών

3. Παπαφωτίου Αριάδνη

Δημοσιογράφος

4. Παπαδημητρίου Μαρία 

Φιλόλογος

5. Παπαευθυμίου Ελένη

Νηπιαγωγός - Προϊσταμένη του 25ου Νηπιαγωγείου Σερρών