Εκδόσεις - Εκδοθέντα Βιβλία


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, στην προσπάθειά της να συμβάλει στην πνευματική άνοδο του τόπου μας, συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με μια αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα. 

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 9 βιβλία, από τα οποία τα επτά εντάσσονται στη σειρά εκδόσεων και ένα είναι εκτός σειράς. 

1. ΑΙ ΣΕΡΡΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑ ΣΕΡΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (Π. Παπαγεωργίου) - 1987

2. ΩΔΕΙΟΝ ΣΕΡΡΩΝ 'ΟΡΦΕΥΣ' 1934-1940 (Γ. Αγγειοπλάστη) - 1989

3. ΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Χ. Μελλίδη) - 1991

4. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ (Π. Σαμσάρη) - 1994

5. ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Β. Κατσαρού) - 1995

6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ (Ε. Στράτη) - 2000

7. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (1828-1998) (Γ. Αγγειοπλάστη - 2002)

8. ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Α. Τιλκίδη - 2007)

9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (Σ. Σωτηρίου) - 2012