"ΩΔΕΙΟΝ ΣΕΡΡΩΝ 'ΟΡΦΕΥΣ' 1934-1940"


Το δεύτερο βιβλίο με τίτλο Ωδείον Σερρών «Ορφεύς» 1934-1940 εκδόθηκε το 1989. Πρόκειται για ένα "Λεύκωμα" του Γεωργίου Αγγειοπλάστη με πολιτιστικό περιεχόμενο στο οποίο καταγράφεται όλη η δραστηριότητα του μουσικού αυτού ιδρύματος, που λειτούργησε κατά την περίοδο του μεσοπολέμου στην πόλη των Σερρών. 


Το βιβλίο σε ψηφιακή μορφή pdf