ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ


Το βιβλίο εκδόθηκε το 1994 και είναι του φιλολόγου-αρχαιολόγου Πέτρου Σαμσάρη. Στη συγκεντρωτική αυτή μελέτη έχουν καταγραφεί με κάθε λεπτομέρεια όλες οι διάσπαρτες περιοδικές εκδόσεις με φιλολογικό περιεχόμενο μέχρι το 1994 που συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης μας, ενώ παράλληλα δίνεται ένα σύντομο κατατοπιστικό ιστορικό της Βιβλιοθήκης από την ίδρυσή της. 

Το βιβλίο προλογίζει ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Ιωάννης Σαπουντζής

Η έκδοση αυτή είναι ανεξάρτητη, καθώς δεν έχει ενταχθεί στη "σειρά των εκδόσεων για την πόλη και το νομό Σερρών".