Η ζωγραφική των εικόνων του εκκλησιαστικού μουσείου της Ι.Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

 
Χριστός ο Σωτήρ. Δεύτερο μισό 15ου - αρχές 16ου αο.


Θεοτόκος η οδηγήτρια. Δεύτερο μισό 15ου αι - αρχές 16ου αι..

 

Κύριος ο Ευλογών. Δεύτερο μισό 16ου αι..

 
 

Παναγία η οδηγήτρια. Δεύτερο μισό του 16ου αι.

 
 

Ο άγιος Ιωάννης ο  Πρόδρομος. Δεύτερο μισό του 16ου αι.

 
 

Θεοτόκος  η οδηγήτρια.  16ος αι.

 
 

Θεοτόκος  η οδηγήτρια - Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.  16ος αι.

 
 

Παναγία η οδηγήτρια. Δεύτερο μισό 14ου αι.

 
 

Χριστός ο Σωτήρ. 1634.