Επισκέψεις Σχολείων


Σχολείο: 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη:
Ημερομηνία: 25/04/2013

Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη:
Ημερομηνία: 24/04/2013

Σχολείο: 21ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη: Α' και Β'
Ημερομηνία: 12/04/2013

Σχολείο: Δημοτικό Νέου Σουλίου Σερρών
Τάξη: Δ'
Ημερομηνία: 01/03/2013

Σχολείο: Δημοτικό Νέου Σουλίου Σερρών
Τάξη: Γ'
Ημερομηνία: 01/03/2013

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη: Δ'
Ημερομηνία: 18/02/2013

Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη: Ε'
Ημερομηνία: 15/02/2013

Σχολείο: 15ο νηπιαγωγείο Σερρών
Τάξη:
Ημερομηνία: 13/02/2013Σχόλια...
Σχολείο: 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη: Ε
Ημερομηνία: 13/02/2013

Σχολείο: Γυμνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών
Τάξη: Γ
Ημερομηνία: 13/02/2013

Σχολείο: Δημοτικό Νέου Σκοπού Σερρων
Τάξη: Δ
Ημερομηνία:

Σχολείο:
Τάξη:
Ημερομηνία:Σχόλια...
Σχολείο:
Τάξη:
Ημερομηνία: 02/02/2013Σχόλια...
Σχολείο: 7ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη:
Ημερομηνία: 31/01/2013Σχόλια...
Σχολείο:
Τάξη:
Ημερομηνία: 29/01/2013Σχόλια...
Σχολείο:
Τάξη:
Ημερομηνία: 25/01/2013Σχόλια...
Σχολείο:
Τάξη:
Ημερομηνία: 25/01/2013Σχόλια...
Σχολείο: 10ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη:
Ημερομηνία: 10/01/2013Σχόλια...
Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη:
Ημερομηνία: 10/01/2013Σχόλια...
Σχολείο: 1ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Τάξη: Δ
Ημερομηνία: 02/10/2012

Παλαιότερες φωτογραφίεςu