Επισκέψεις Σχολείων

Επίσκεψη Δημοτικού σχολείου στο πλούσιο μουσικό ιστορικό αρχείο του κ. Γιώργου Αγγειοπλάστη.

Επιστροφή