Γεφύρια - Πάσχα (Νέο Σούλι)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Φωτογράφηση: Μεσάικος Δημήτρης