Ανάπτυξη & Σχεδιασμός:  Αθανασιάδης Αθανάσιος
   Φιλοξενία: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών