Σερραϊκά Χρονικά 

1

- Ο Μακεδών Αναστάσιος Πολυζωϊδης - Πέννας Πέτρος(σελ. 5-65)

- Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή των Σερρών του 1206 υπό του Βούλγαρου Ιωαννίτση - Πέτροβιτς Νατάλης (σελ. 67-96)

- Λαογραφικά σύμμεικτα Σερρών - Πέτροβιτς Νατάλης (σελ. 97-161)

- Η Ιερά Μητρόπολις Ζιχνών και οι Μητροπολίται της - Θεοδωρίδης Τριαντάφυλλος (σελ. 163-180)

- Το αρχοντικό των Μπάμπουρα εις το Μελένικον - Χρηστομάνου Καλίνσκη Λιλίκα - 1953 (σελ. 181-185)

- Οι εκ Μελενίκου Χρηστομάνοι - Χρηστομάνου Καλίνσκη Λιλίκα (σελ. 186-208)

Επιστροφή στο κατάλογο