Σερραϊκά Χρονικά 

5

- Φυλές της περιφέρειας Σερρών - Καφταντζής Γιώργος (σελ. 7-88)

- Συμβολή εις την ιστορίαν του Μελενίκου - Πέννας Πέτρος (σελ. 89-128)

- Ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου εις Νέον Σούλι Σερρών - Αικατερινίδης Γεώργιος (σελ.129-148)

- Σερρών λαογραφικά σύμμεικτα - Πέτροβιτς Νατάλης Εμμ. (σελ. 149-166)

- Γεννάδιος Σχολάριος - Πλήθων Γεμιστός: Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών - Μυστράς - Πέτροβιτς Νατάλης (σελ. 167-190)

- Η Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών - Πέτροβιτς Νατάλης (σελ. 191-201)

- Άγιος Γεώργιος ο Κρυονερίτης Σερρών - Πέτροβιτς Νατάλης (σελ. 202-222)

- Σελίδες του Μακεδονικού Αγώνος. Από την μετά το σύνταγμα του 1908 εποχήν - Πέτροβιτς Νατάλης (σελ. 223-234)

- Εν χειρόγραφο του Γυμνασιάρχου Σερρών Καλοστύπη "Περί Μακεδονίας" - Βασδραβέλλης Ιωάννης (σελ. 235-256)

- Αι Σέρραι κατά τους Τούρκους συγγραφείς - Αλεξανδρίδης Κάρολος (σελ. 257-266)

- Συμβολή εις το Ανατολικομακεδονικόν αρχοντολόγιον - Θεοδωρίδης Τριαντάφυλλος (σελ. 267-299)

- Έτσι τραγούδησα τις Σέρρες - Στρατάκης Νίκος & Θεοδωρίδης Τριαντάφυλλος (σελ. 301-354)

- Σύγχρονοι λογοτέχναι και πνευματικοί άνθρωποι των Σερρών - Κοταμανίδης Σταύρος (σελ. 355-783)

- Srska oblast posle Dusanove smrti Osrgorsky, G. - Παπαδριανός Ιωάννης (σελ. 789-793)

- Ιστορία των Σερρών. Από της αλώσεως αυτών μέχρι της απελευθερώσεως υπό των Ελλήνων 1383-1913 - Πέννας Πέτρος & Στρατάκης Νίκος (σελ. 793-794)

- Ιστορία της πόλεως των Σερρών και της περιφερείας της. Από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα - Καφταντζής Γιώργος & Πέννας Πέτρος(σελ. 795-796)

- Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821 - Βασδραβέλλης Ιωάννης & Πέννας Πέτρος (σελ. 796-798)

- Ο Μακεδονικός Αγών και η νεώτερη Μακεδονική Ιστορία - Μόδης Γεώργιος & Πέννας Πέτρος (σελ. 798-800)

- Η Επανάσταση της Μακεδονίας κατά το 1878 - Κωφός Ευάγγελος & Πέτροβιτς Νατάλης Εμμ. (σελ. 801-803)Επιστροφή στο κατάλογο