Σερραϊκά Χρονικά 

7

- Οι βλαχόφωνοι του ελληνικού χώρου - Σαράντης Θεόδωρος (σελ. 3-36)

- Παλαιοχριστιανικοί τάφοι στις Σέρρες - Πέννας Χαρ. (σελ. 37-48)

- Ο Ναός του Αγίου Αθανασίου Φιλύρας Ποροϊων Σερρών - Βλάχος Ιωάννης (σελ. 49-90)

- Ο Στρυμών και τα παραγωγικά έργα της πεδιάδος των Σερρών επί Τουρκοκρατίας - Πέννας Πέτρος (σελ. 91-114)

- Το χελιδόνισμα στην περιοχή Σερρών - Αικατερινίδης Γεώργιος (σελ. 115-130)

- "Μύσται ευσεβείς Σιρραίοι" στα Καβείρια μυστήρια της Σαμοθράκης - Νικολάου Νίκος (σελ. 131-164)

- Ο Μακεδονικός Αγών στην περιοχή της Ζίχνας - Πέννας Πέτρος (σελ. 165-186)

- Η ζωή στις Σέρρες το 1860 από ανέκδοτα επίσημα στοιχεία - Παπαθανάση Μουσιοπούλου Καλλιόπη (σελ. 187-194)

- Η ιστορική παρουσία της Βισαλτίας και της Νιγρίτας και η προσφορά τους στους εθνικούς αγώνες - Πέννας Πέτρος (σελ. 195-220)

- Βισαλτία (Γύρω από τη θέση της πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας) - Θηλυκός Αστέριος (σελ. 221-230)

- Ευάγγελος Δ. Σαπουντζής - Φυλακτός Αδρ. (231 - 233)

- Ο Στέργιος μου δεν γύρισε... (Ομηρεία των Σερραίων 1917- 1919) - Πέτροβιτς Νατάλης (σελ. 236-238)Επιστροφή στο κατάλογο