Σερραϊκά Χρονικά 

10

- Πέτρος Θ. Πέννας - Αικατερινίδης Γεώργιος (σελ. 6-13)

- Τα νομίσματα της αρχαίας Αμφίπολης - Καφταντζής Γιώργος (σελ. 15-46)

- Συμβολή στην ιστορία της Αλιστράτης - Χιώλος Κωνσταντίνος (σελ. 47-68)

- Θησαυροί του Μοναστηριού του Τιμίου Προδρόμου στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα - Νικολάου Νίκος (σελ. 69-84)

- Μια ενθύμηση από τον "Κώδικα Α" της Μονής Προδρόμου Σερρών σχετική με σεισμούς στα 1768 και μια πρώιμη περίπτωση λεπτομερειακού προσδιορισμού του χρόνου - Καραναστάσης Τάσος (σελ. 85-100)

- Οι Σέρρες στα σκληρά χρόνια 1912-1913 και ο Χαρίσιος Βαμβακάς - Παπαθανάση Μουσιοπούλου Καλλιόπη (σελ. 101-108)

- Παραδοσιακή ιατρική στην περιοχή Σερρών και Μελενίκου. Γενική θεώρηση - Μπίμπη Παπασπυροπούλου Αγλαϊα (σελ. 109-120)

- Το "Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων" στις Σέρρες - Αικατερινίδης Γεώργιος (σελ. 121-136)

- Η εξέλιξη του πληθυσμού του Ν. Σερρών (αστικού, ημιαστικού, αγροτικού) από το 1913 μέχρι το 1981 - Τζελέπης Νικόλαος (σελ. 137-160)

- Ο ιερομόναχος Γαβριήλ Κουντιάδης, ένας αυτοδίδακτος σοφός - Μπέγκος Αναστάσιος (σελ. 161-168)

- Μιχάλης Χρ. Οικονόμου (1896-1984) - Κατσίκη Γκίβαλου Άντα (σελ. 169-178)

- Απονομή τιμητικής διακρίσεως στον Σερραίο λογοτέχνη και ιστορικό συγγραφέα Γιώργο Καφταντζή (σελ. 179-199)Επιστροφή στο κατάλογο