Διαδίκτυο (Internet)


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του ανθρώπου στον 21ο αιώνα με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και κοινωνική κατάσταση. Η Βιβλιοθήκη για πρώτη φορά έχει πράγματι τη δυνατότητα να συμφιλιώσει μέσα από το βιβλίο και την τεχνολογία τη γνώση με τον πολιτισμό με στόχο την προετοιμασία όλων των πολιτών για την κοινωνία των πληροφοριών. Οι δραστηριότητές της είναι μέρος του Ελληνικού πολιτισμού που εσείς, εμείς, όλοι μας πρέπει να διατηρήσουμε, να δυναμώσουμε, να διαλαλήσουμε. Είναι οι δικές μας αξίες. Σήμερα το όραμά μας προχωρεί στη δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών προσφέρει τη δυνατότητα της ελεύθερης και ΔΩΡΕΑΝ πρόσβασης και περιήγησης στο διαδίκτυο (internet) στα μέλη της. Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση του κοινού δεκατέσσερις  (14) υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Επίσης τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΔΩΡΕΑΝ τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της αφού πρώτα ενημερώσουν το προσωπικό. Στην εξυπηρέτηση του κοινού βρίσκονται δεκατέσσερις (14) υπολογιστές, εκτυπωτές και σαρωτής εικόνας και κειμένου.