Ιστορικά Aποτυπώματα

Με την έκθεση «Ιστορικά αποτυπώματα» ολοκλήρωθηκεσε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση των Σερρών (1913 - 2013).
Η έκθεση και η αντίστοιχη έκδοση έρχεται να συμπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο το ιστορικό, χρονικό και γεωγραφικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αποτυπώθηκε η διαχρονική μας πορεία και διαμορφώθηκε η σύνθετη διαδρομή των Σερρών και της ευρύτερης Ελληνικής περιοχής.
Οι χάρτες συνδέουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία, τον χρόνο, τον χώρο, την εθνογραφική σύνθεση, τις ιστορικές ανακατατάξεις, τις πληθυσμιακές και πολιτισμικές αλλαγές, τις βίαιες ανατροπές, αλλά και την προσπάθεια διαμόρφωσης της κοινής γνώμης της κάθε εποχής, μέσω της προπαγάνδας και της παρουσίασης πλασματικών απεικονίσεων.
Η χώρα μας και ιδιαίτερα η Μακεδονία, κατάφεραν πολλά αλλά υπέστησαν και πολλά στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων. Η Ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός, η Ελληνική συνείδηση και ταυτότητα, υπήρξαν κυρίαρχα χαρακτηριστικά όχι μόνο της περιοχής της σημερινής Μακεδονίας, αλλά και του πολύ ευρύτερου γεωγραφικού χώρου της Μεσογείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Ο αντικειμενικός και επιστημονικά τεκμηριωμένος τρόπος παρουσίασης των χαρτών δείχνει ακριβώς αυτή την εθνική αυτοπεποίθηση και την κατανόηση, ακόμη και των οδυνηρών στιγμών της ιστορίας μας.
Η χαρτογραφική παρουσίαση όλων των ιστορικών περιόδων είναι επιθυμητή. Γι' αυτό το λόγο η έκθεση ξεκινάει από την αρχαϊκή εποχή και να συνεχίζει με την κλασσική και την ελληνιστική, ν' ακολουθεί η ρωμαϊκή και η βυζαντινή, να έπεται η οθωμανική και τελικά να κλείνει με την περίοδο των εθνικών κρατών.
Η έλευση των προσφύγων από τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τον Καύκασο, όπως και η συνακόλουθη αλλαγή της εθνολογικής σύνθεσης του πληθυσμού της περιοχής, η οποία καταγράφεται σε εθνογραφικούς και στατιστικούς χάρτες, δεν θα μπορούσε ν' αγνοηθεί.
Επιπλέον, θέσαμε ως ζητούμενο, στους εθνογραφικούς χάρτες, την ύπαρξη βαλκανικής πολυφωνίας. Να αποδώσουμε δηλαδή το κλίμα της εθνικιστικής έξαρσης, το οποίο επικράτησε από το τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα έως και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι όλοι οι Βαλκάνιοι, συμπεριλαμβανομένων και των Οθωμανών, συνήθιζαν να τυπώνουν ή να χρηματοδοτούν εκτυπώσεις χαρτών στις ευρωπαϊκές χώρες και να παρουσιάζουν στη χερσόνησο του Αίμου ή στις επί μέρους περιοχές της, μία εθνολογική πραγματικότητα η οποία συνέπιπτε με τα συμφέροντα τους.
Η ποικιλία των πληροφοριών είναι μεγάλη και βάσει αυτών τους ταξινομήσαμε σε Πολεοδομικούς, Εθνολογικούς, Στατιστικούς - πληθυσμιακούς, Παραγωγικούς, Οδικούς, Εκπαιδευτικούς, Στατιστικούς, Γεωλογικούς, Εγγειοβελτιωτικούς Στρατηγικούς(Γενικοί και σχεδιαγράμματα μαχών), Ενημερωτικούς των Βαλκανικών πολέμων, Ναυτικούς, Πολιτιστικούς, Δασικούς και Χάρτη των μεταλλικών υδάτων της Ελλάδος καθώς και Υγειονομικό του εποικισμού χάρτη της Μακεδονίας

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 
 
 
DSC_7222 DSC_7225 DSC_7226 DSC_7228 DSC_7231 DSC_7232 DSC_7237 DSC_7239 DSC_7241 DSC_7247 DSC_7249 DSC_7250 DSC_7254 DSC_7255 DSC_7265 DSC_7266 DSC_7267 DSC_7271 DSC_7273 DSC_7276 DSC_7277 DSC_7280 DSC_7281 DSC_7282 DSC_7285 DSC_7293 DSC_7297 lightbox tutorial jqueryby VisualLightBox.com v5.7