ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΣΕΡΡΑΙΟΙ

Αλιστράτη
Προσωπικός διαδικτυακός τόπος του Καρακούση Βασίλη με πληροφορίες για την Αλιστράτη και την Μακεδονία
http://www.alistrati-makedonia.de/

Κέππας Ηλ. Γεώργιος
Προσωπική ιστοσελίδα. Αναφέρεται κυρίως σε θέματα που αφορούν τα πολιτιστικά του ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟY ΣΙΝΤΙΚΗΣ

http://keppas.net.ms/

Πολιτιστικός σύλλογος Απόδημος Κοίμησης Σερρών
Πολιτιστικός σύλλογος Απόδημος Κοίμησης Σερρών του Ντύσσελντοφ και Περιχώρων.
http://www.apodimos-kimisis.de/

Σύλλογος Μεταναστών Βαμβακοφύτου Σερρών
Συναντήσεις, χορωδία, φωτογραφίες.
http://www.symeb.com/