ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΕΙΑ

Αναστασιάδη
Έπιπλα στις Σέρρες. Πληροφορίες, παρουσίαση προϊόντων.
http://www.anastasiadis.com.gr/

Δρομέας
Έπιπλα γραφείου με έδρα τις Σέρρες. Πληροφορίες, προϊόντα, πελάτες, ενημέρωση επενδυτών.
http://www.dromeas.com.gr/

Εμμανουηλίδης - Μακαράς ΑΒΕΕ
Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου και παρκετοποιία στις Σέρρες. Πληροφορίες, προϊόντα, εγκαταστάσεις.
http://www.parke.gr/

Σεμελίδης Αλκιβιάδης
Εμπορία και επεξεργασία ξύλου, ξύλινες κατασκευές, έπιπλα στις Σέρρες. Πληροφορίες, προϊόντα.
http://www.semelidis.gr/