ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε
Σκοπός της εταιρίας είναι, η παραγωγή ήπιων μορφών ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις ή και προεδρικά διατάγματα όπως κάθε φορά ισχύουν.
http://www.serenergy.gr/