ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΛΗ - ΟΔΗΓΟΣ
Πανελλαδικός Κατάλογος Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων
http://www.poliodigos.com/

SERRESVRES
Πληροφορίες για την πόλη και το Ν. Σερρών, είναι ένας πολύ χρήσιμος πολυοδηγός
http://www.serresvres.gr/