ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Πληροφορίες για τη δομή και την οργάνωση της βιβλιοθήκης, θέματα δανεισμού, παιδικό τμήμα.
http://www.serrelib.gr

Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι.
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών - Μέλος της Ελληνικής Κοινοπραξίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
http://lib.teiser.gr

Σχολική Βιβλιοθήκη 3ου Γυμνασίου Σερρών
Πληροφορίες, κατάλογος βιβλίων, περιοδικά, CD Rom, βίντεο, εγκυκλοπαίδειες.
http://3gym-serron.ser.sch.gr/library

Σχολική Βιβλιοθήκη 5ου Γυμνασίου Σερρών
Πληροφορίες, κανονισμοί, σκοπός της βιβλιοθήκης, μέλη.
http://5gym-serron.ser.sch.gr/library