ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΕΚ Σερρών
Γενικές πληροφορίες, ειδικότητες, ανακοινώσεις, αιτήσεις.
http://www.iekserron.gr

ΚΕΚ - Αναπτυξιακή Μακεδονίας
Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, στο Ν. Σερρών. Πληροφορίες, προγράμματα, διοικητικό προσωπικό.
http://users.otenet.gr/~anapmak/

ΤΕΙ Σερρών
Γενικές πληροφορίες, σχολές, γραφείο δημοσίων σχέσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα, μεταπτυχιακά, γραφείο διασύνδεσης, βιβλιοθήκη
http://www.teiser.gr

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Σερρών.
http://www.phed-sr.auth.gr/index.phtml