ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Computer Lab
Εργαστήριο ελευθέρων σπουδών. Πληροφορίες, εκπαίδευση. Αποτελέσματα on line ECDL, Internet.
http://www.c-lab.gr/

Computer Program
Κέντρο ελευθέρων σπουδών. Πληροφορίες, ECDL,  προσφορές, δανειστική βιβλιοθήκη.
http://www.programm.gr/