ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΕΣΕΡ 
Το site της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών
http://www.aneser.gr

Γενικά Αρχεία του Κράτους
Γενικά Αρχεία του Κράτους
http://gak.ser.sch.gr/

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών.
http://www.deyas.gr

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών  
Ιστορία, υπηρεσίες, πληροφορίες και νέα του επιμελητηρίου
http://www.eves.gr