ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αφοι Ασενίογλου
Ταξί στην πόλη των Σερρών
http://www.taxiserres.gr/

Ραδιοταξί Σερρών "Σίρις"
Ταξί στην πόλη των Σερρών
http://www.serrestaxi.gr/

Μεταφορές-Μετακομίσεις Σερρών "Φωτεινος"
Μεταφορές-Μετακομίσεις στις Σέρρες.
http://www.metaforiki-serron.gr/