ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΕΠΚΑ Σερρών
Το site της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Σερρών.
http://www.depka.gr

Unesco Σερρών
Ιστορικό, διοίκηση, αρχές ομίλων, βραβεύσεις, αρχείο, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική πινακοθήκη.
http://www.unescoserron.org/