Κινητή Βιβλιοθήκη - Γενικά


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών συμμετέχει στο έργο " Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες" του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και θα ολοκληρωθεί από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

Βιβλία σε 4 τροχούς ταξιδεύουν μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σχολεία του νομού για τους μαθητές που δεν έχουν το προνόμιο της πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη. Η Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και παράλληλα εξασφαλίζει στους μαθητές την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία και τα απαραίτητα εργαλεία για να εξοικειωθούν με το χώρο της γνώσης και της πληροφορίας. 

Η Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών καλύπτει τις ανάγκες εκείνων των σχολείων στα οποία δεν προβλέπεται η ίδρυση Σχολικών Βιβλιοθηκών ή δεν διαθέτουν χώρους για Βιβλιοθήκη.

 

 

Η οργάνωση και ο πλήρης αυτοματισμός της Κινητής Βιβλιοθήκης της δίνει την ευκαιρία να προσφέρει στις σχολικές κοινότητες τη δυνατότητα να έχουν γρήγορα το ζητούμενο υλικό (με τη λέξη υλικό εννοούμε κάθε μορφής υλικό όπως έντυπο, οπτικοακουστικό κ.λ.π.) και να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι στην άμεση προσπέλαση σε πηγές πληροφόρησης. Έτσι στο πλαίσιο των σημερινών δυνατοτήτων και προοπτικών στην πληροφορική και την τηλεματική θα προωθηθεί η δημιουργία μιας νέας πληροφορικής υποδομής της μόρφωσης, ικανής να εγγυηθεί τη διατήρηση και την αξιοποίηση του αυξανόμενου γνωστικού κεφαλαίου. 

Έτσι λοιπόν με την έναρξη της λειτουργίας της κινητής Βιβλιοθήκης επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι : 

Αντιμετωπίζεται άμεσα η έλλειψη σχολικής Βιβλιοθήκης εκεί που δεν λειτουργεί και εξασφαλίζεται η σύνδεση της σχολικής μονάδας με τα εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης 

Εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποστήριξη στην παιδευτική διαδικασία των σχολείων και ειδικότερα στην πληρέστερη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, την εκμάθηση της άντλησης πληροφοριών και στη γενική ψυχαγωγία των διδασκόντων και διδασκομένων 

Διαμορφώνεται σταδιακά η απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για την εξάπλωση του θεσμού των σχολικών Βιβλιοθηκών σε όλες τις σχολικές μονάδες

Παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και αξιοποιείται καλύτερα και με ποιο σύγχρονα μέσα το υλικό που διαθέτουν 

Εξασφαλίζεται η διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς 

Τέλος, στην αναμενόμενη ευρύτερη ανάπτυξη του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών, η κινητή μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών θα παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για τη διασύνδεση με το δίκτυο των ελληνικών Βιβλιοθηκών του οποίου είναι μέλος.