Περιοδικά


Επιστημονικά και φιλολογικά περιοδικά

Τίτλος
Μετάλογος

Συχνότητα
Εξαμηνιαίο

Εκδότης:
Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Τίτλος
Αρχαιολογία & Τέχνες

Συχνότητα
Τριμηνιαίο

Εκδότης:
Άννα Λαμπράκη
www.arxaiologia.gr
Τίτλος
Διαβάζω

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Δ.Ο.Λ.

Τίτλος
Εντευκτήριο

Συχνότητα
Τριμηνιαίο

Εκδότης:
Μακεδονική Εταιρεία
τεχνών και πολιτισμού
www.translatio.gr/en
tefktirio-gr.html
Τίτλος
Νέα Εστία

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Πουρναράς

Τίτλος
Παράθυρο στην
εκπαίδευση του παιδιού

Συχνότητα
Διμηνιαίο

Εκδότης:
Ωρίων

Τίτλος
Σύγχρονη Βιβλιοθήκη

Συχνότητα
Διμηνιαίο

Εκδότης:
Βασίλης Βλαχάκος

Τίτλος
Φιλόλογος

Συχνότητα
Τριμηνιαίο

Εκδότης:
Σύλλογος αποφοίτων
Φιλοσοφικής
Σχολής Θεσσαλονίκης

Τίτλος
Scientific American

Συχνότητα
Διμηνιαίο

Εκδότης:
Κάτοπτρο
www.katoptro.gr