Περιοδικά


Περιοδικά ποικίλης ύλης

Τίτλος
Νέα του Μουσείου της Ελληνικής Συλλογής Νομπελ

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:

www.museum-hellenic-
nobel-collection.gr
Τίτλος
PC World

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Γιώργος Ροπόδης

Τίτλος
Real Food

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Αλεξία Αλεξιάδου
www.realfood.gr
Τίτλος
Prevention

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Χατζηβασιλείου Βίκυ
www.preventionmag.gr
Τίτλος
Οικία και διακόσμηση

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Μαίρη Ξενοφώντος
www.oikiamag.gr
Τίτλος
Passport

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Η Καθημερινή Α.Ε.

Τίτλος
Παιδί και νέοι γονείς

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Δάφνη Επικοινωνίες Α.Ε.

Τίτλος
Αρμονία

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Μ. Σπυριδογιαννάκη

Τίτλος
Γαιόραμα

Συχνότητα
Διμηνιαίο

Εκδότης:
Κ. Κυριακόπουλος
www.georama.gr
Τίτλος
Δίφωνο

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Θ. Λιβανιός
www.difono.gr
Τίτλος
Ελληνικό Πανόραμα

Συχνότητα
Διμηνιαίο

Εκδότης:
Άρκτος Εκδοτική
www.elliniko-panoram
a.gr
Τίτλος
ΕΥ ZHN

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Άννη Ηλιοπούλου

Τίτλος
Ιδέες & λύσεις

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Γιώργος Δραγούνης

Τίτλος
Μαστορέματα

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Π. Καροδάκης
www.mastoremata.gr
Τίτλος
Σινεμά

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Μαρία Μπόμπολα

Τίτλος
Στρατηγική

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Γ.Χριστογιαννάκης
www.strategy.gr
Τίτλος
Το παιδί μου κι εγώ

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Ρούλα Μητροπούλου
http://topaidimou.do
lnet.gr
Τίτλος
Computer για όλους

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Ν.Ο. Μανούσος
www.cgomag.gr
Τίτλος
Focus

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Λυμπέρης
www.focusmag.gr
Τίτλος
HiTech

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Δ.Ο.Λ.
www.hitech.gr
Τίτλος
Moto

Συχνότητα
15νθήμερο

Εκδότης:
Χρήστος Χατζάρας
www.mototech.gr
Τίτλος
National Geographic

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Δ.Ο.Λ.
www.nationalgeograph
ic.gr
Τίτλος
PC Magazine

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Αττικές ΕκδόσειςΑ.Ε.
www.e-pcmag.gr
Τίτλος
RAM

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Δ.Ο.Λ.
www.in.gr/ram
Τίτλος
Salve

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Μαίρη Μπέλμπα

Τίτλος
Vita

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Δ.Ο.Λ.
vita.dolnet.gr/vol/m
ainpage.htm
Τίτλος
4 Τροχοί

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Σοφία Καββαθά
www.4troxoi.gr
Τίτλος
9 Μήνες

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Λιάνα Μπαλή
www.9months.gr
Τίτλος
Χίλιες & μία γεύσεις

Συχνότητα
Μηνιαίο

Εκδότης:
Ιωάννα Σταμούλου